Telefon: +36 30 6066 160

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 13.

Tevékenységeim

Gazdasági jog
Társaságok alapítása, a tevékenységeik során folyamatos jogi tanácsadás, amely magában foglalja a működéshez szükséges okiratok elkészítését, véleményezését, munkavállalókkal kapcsolatos jogi ügyintézést, követelések behajtását, peres és nemperes eljárásokban való képviseletet és egyáltalán mindent, ami felmerül gazdasági és polgári vonalon.

Társasági jog
Cégalapítások, cégmódosítások, az egyszerű módosítsuk-a-székhelyet-vagy-ügyvezetőt című fejezettől kezdve egészen a legbonyolultabb cégadásvételekig, melyek tartalmazzák akár a céltársaság jogi átvilágítását, szerződéseinek véleményezését, az adásvétel során a megbízó képviseletét a tárgyalásokon, egyeztetést az ellenoldal jogi képviselőjével, a szükséges okiratok szerkesztése, ha szükséges és az adásvételhez tartozik, akkor egyéb hatósági eljárások lebonyolítását és a cégbírósági képviseletet. Ilyenkor szoros és folyamatos együttműködés szükséges a megbízóval és a másik oldallal is.
Továbbá a cégek megszüntetése, végelszámolási eljárások lefolytatása.

Átalakulások
Társasági formaváltás, pl. betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakítás, vagy egyesülések (beolvadás, összeolvadás) és szétválások (kiválás, különválás) képviselete.

Peres és egyéb nemperes, közigazgatási eljárási képviselet
Ide tartoznak akár a vállalkozások működése során felmerülő peres kérdések (pl. vállalkozói díj érvényesítése, vételár követelés, szavatossági perek), de a magánszemélyek részére nyújtott peres szolgáltatások is (hagyatéki perek, követelések behajtása, stb.)
Nemperes eljárások közé tartoznak a különböző kormányhivatali, közigazgatási eljárások, munkavédelem, döntőbizottsági eljárások.

Munkajog
Munkaviszony létesítésével kapcsolatos okiratok, tanácsadás, de leginkább a munkaviszony során felmerülő problémák kezelése, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, peres képviselet, nem csak a Munka Törvénykönyve, hanem a közalkalmazotti törvény és a közszolgálati tisztviselői törvény hatálya alá tartozó munkavállalók vagy szervezetek esetén is.

Magánszemélyek részére
Széleskörű okiratszerkesztés (kölcsönszerződés, jelzálogszerződés, opciós szerződés, stb.), leginkább adásvételi és ajándékozási szerződések, ezek során földhivatali és ha szükséges, pl. gyámhatósági eljárásban való képviselet, illetve peres képviselet polgári jogi és munkajogi ügyekben.